Լիլիա
Լիլիա (Lilia)
  • 3.3/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1600 Քանակ
  • ԱՐԴՎԻ ԼՈՌԻ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լիլիա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1600 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 3.3 բալ։ Լիլիա անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԱՐԴՎԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լիլիա անունի համար դա Հարությունյանն է։