Զարի
Զարի (Zari)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 4 Քանակ
  • ՍԵՎԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Թիզյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Զարի անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 4 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Զարի անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՍԵՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Զարի անունի համար դա Թիզյանն է։