Գարի
Գարի (Gari)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 66 Քանակ
  • ՋԻԼԻԶԱ ԼՈՌԻ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Գարի անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 66 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Գարի անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ՋԻԼԻԶԱ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Գարի անունի համար դա Գրիգորյանն է։