Էրանուշ
Էրանուշ (Eranush)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 5 Քանակ
  • ԱԲՈՎՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔ
  • Աթանեսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Էրանուշ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 5 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Էրանուշ անունը առավել տարածված է ԿՈՏԱՅՔԻ ԱԲՈՎՅԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Էրանուշ անունի համար դա Աթանեսյանն է։

Էրանուշին Նման Անուններ