Բաբայան
Բաբայան (Babayan)
  • 18.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 13304 Քանակ
  • ԽԴՐԱՆՑ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Անահիտ Ամենատարածված Անունը
  • Բաբայան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 13304 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 18.4 բալ։ Բաբայան ազգանունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԽԴՐԱՆՑ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 19.6 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Բաբայան ազգանունի համար դա Անահիտն է։