Բաբալյան
Բաբալյան (Babalyan)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 114 Քանակ
  • ՎԱՐԴԱՎԱՆՔ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Ալեքսանդր Ամենատարածված Անունը
  • Բաբալյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 114 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Բաբալյան ազգանունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՎԱՐԴԱՎԱՆՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 4.2 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Բաբալյան ազգանունի համար դա Ալեքսանդրն է։