Բաբայանց
Բաբայանց (Babayants)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 77 Քանակ
  • ՇԱՏՎԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Դավիթ Ամենատարածված Անունը
  • Բաբայանց ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 77 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Բաբայանց ազգանունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՇԱՏՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Բաբայանց ազգանունի համար դա Դավիթն է։

Բաբայանցին Նման Ազգանուններ