Բալայան
Բալայան (Balayan)
  • 3/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 2203 Քանակ
  • ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ԼՈՌԻ
  • Արթուր Ամենատարածված Անունը
  • Բալայան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 2203 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 3 բալ։ Բալայան ազգանունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 7.2 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Բալայան ազգանունի համար դա Արթուրն է։