Դայանա
Դայանա (Dayana)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 13 Քանակ
  • ՆՈՐ ՆՈՐՔ ԵՐԵՎԱՆ
  • Մոսինյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Դայանա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 13 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Դայանա անունը առավել տարածված է ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Դայանա անունի համար դա Մոսինյանն է։

Դայանաին Նման Անուններ