Աչիկ
Աչիկ (Achik)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 17 Քանակ
  • ՀՆԱԲԵՐԴ ԱՐԱՐԱՏ
  • Սողոմոնյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Աչիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 17 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Աչիկ անունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ՀՆԱԲԵՐԴ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Աչիկ անունի համար դա Սողոմոնյանն է։