Ռաչիկ
Ռաչիկ (Rachik)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 60 Քանակ
  • ԴԻԼԻՋԱՆ ՏԱՎՈՒՇ
  • Առուստամյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ռաչիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 60 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Ռաչիկ անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ԴԻԼԻՋԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ռաչիկ անունի համար դա Առուստամյանն է։