Շաշիկ
Շաշիկ (Shashik)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 12 Քանակ
  • ԱՐՓԻ ՇԻՐԱԿ
  • Ավետիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Շաշիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 12 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Շաշիկ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱՐՓԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Շաշիկ անունի համար դա Ավետիսյանն է։