Մարիա
Մարիա (Maria)
  • 5.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 2638 Քանակ
  • ՇՐՎԵՆԱՆՑ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Մարիա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 2638 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 5.4 բալ։ Մարիա անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՇՐՎԵՆԱՆՑ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Մարիա անունի համար դա Հարությունյանն է։