Ռոնա
Ռոնա (Rona)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 10 Քանակ
  • ՀԱՐԹԱՎԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Վարդանյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ռոնա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 10 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Ռոնա անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՀԱՐԹԱՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ռոնա անունի համար դա Վարդանյանն է։

Ռոնաին Նման Անուններ