Սոնա
Սոնա (Sona)
  • 18/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 8794 Քանակ
  • ՏԱԹԵՎ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Սոնա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 8794 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 18 բալ։ Սոնա անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՏԱԹԵՎ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.9 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Սոնա անունի համար դա Սարգսյանն է։