Ռենա
Ռենա (Rena)
  • 0.3/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 168 Քանակ
  • ԾԱՓԱԹԱՂ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Գեւորգյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ռենա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 168 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.3 բալ։ Ռենա անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԾԱՓԱԹԱՂ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ռենա անունի համար դա Գեւորգյանն է։