Ռոմա
Ռոմա (Roma)
  • 0.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 178 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ռոմա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 178 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.4 բալ։ Ռոմա անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ռոմա անունի համար դա Սարգսյանն է։