Ռամիկ
Ռամիկ (Ramik)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 4 Քանակ
  • ԼԱՆՋԱԶԱՏ ԱՐԱՐԱՏ
  • Հակոբյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ռամիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 4 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Ռամիկ անունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ԼԱՆՋԱԶԱՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ռամիկ անունի համար դա Հակոբյանն է։