Համիկ
Համիկ (Hamik)
  • 0.3/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 132 Քանակ
  • ԳՈՐԱՅՔ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Խաչատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Համիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 132 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.3 բալ։ Համիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԳՈՐԱՅՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Համիկ անունի համար դա Խաչատրյանն է։