Ռեմիկ
Ռեմիկ (Remik)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 122 Քանակ
  • ՎԱՐԴԱՇԱՏ ԱՐԱՐԱՏ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ռեմիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 122 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Ռեմիկ անունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ՎԱՐԴԱՇԱՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ռեմիկ անունի համար դա Սարգսյանն է։