Ռիմիկ
Ռիմիկ (Rimik)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 83 Քանակ
  • ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ ԼՈՌԻ
  • Խաչատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ռիմիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 83 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Ռիմիկ անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.8 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ռիմիկ անունի համար դա Խաչատրյանն է։