Շարո
Շարո (Sharo)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 19 Քանակ
  • ԹԼԻԿ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Մամոյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Շարո անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 19 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Շարո անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԹԼԻԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.8 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Շարո անունի համար դա Մամոյանն է։