Շարե
Շարե (Share)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 24 Քանակ
  • ՕԹԵՎԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Թամոյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Շարե անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 24 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Շարե անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՕԹԵՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.9 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Շարե անունի համար դա Թամոյանն է։

Շարեին Նման Անուններ