Կարո
Կարո (Karo)
  • 3/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1490 Քանակ
  • ԱՐԵՎԻՍ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Կարապետյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Կարո անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1490 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 3 բալ։ Կարո անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԱՐԵՎԻՍ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Կարո անունի համար դա Կարապետյանն է։

Կարոին Նման Անուններ