Զարո
Զարո (Zaro)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 23 Քանակ
  • ՕԹԵՎԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Ավետիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Զարո անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 23 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Զարո անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՕԹԵՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.9 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Զարո անունի համար դա Ավետիսյանն է։

Զարոին Նման Անուններ