Արիֆ
Արիֆ (Arif)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 5 Քանակ
  • ԵՐԱՍԽ ԱՐԱՐԱՏ
  • Խուդոյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արիֆ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 5 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Արիֆ անունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ԵՐԱՍԽ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արիֆ անունի համար դա Խուդոյանն է։

Արիֆին Նման Անուններ