Ղարոյան
Ղարոյան (Gharoyan)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 132 Քանակ
  • ՀԱՌԻՃ ՇԻՐԱԿ
  • Արմեն Ամենատարածված Անունը
  • Ղարոյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 132 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Ղարոյան ազգանունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՌԻՃ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.3 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Ղարոյան ազգանունի համար դա Արմենն է։