Սարոյան
Սարոյան (Saroyan)
  • 3.7/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 2648 Քանակ
  • ՄԻՐԱՔ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Անահիտ Ամենատարածված Անունը
  • Սարոյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 2648 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 3.7 բալ։ Սարոյան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԻՐԱՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 10.9 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Սարոյան ազգանունի համար դա Անահիտն է։