Արոյան
Արոյան (Aroyan)
  • 0.9/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 661 Քանակ
  • ԴԻԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Արմեն Ամենատարածված Անունը
  • Արոյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 661 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.9 բալ։ Արոյան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԴԻԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 5.6 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Արոյան ազգանունի համար դա Արմենն է։