Գարիգ
Գարիգ (Garig)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 8 Քանակ
  • ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Անուշավանյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Գարիգ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 8 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Գարիգ անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Գարիգ անունի համար դա Անուշավանյանն է։

Գարիգին Նման Անուններ