Փարի
Փարի (Pari)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 14 Քանակ
  • ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Շամոյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Փարի անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 14 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Փարի անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Փարի անունի համար դա Շամոյանն է։