Գամիկ
Գամիկ (Gamik)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 6 Քանակ
  • ԿԱՊԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Գամիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 6 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Գամիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԿԱՊԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Գամիկ անունի համար դա Գրիգորյանն է։