Գալիկ
Գալիկ (Galik)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 7 Քանակ
  • ՇԻՐԱԿԱՎԱՆ ՇԻՐԱԿ
  • Համբարձումյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Գալիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 7 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Գալիկ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ՇԻՐԱԿԱՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Գալիկ անունի համար դա Համբարձումյանն է։