Վաչէ
Վաչէ (Vache)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 8 Քանակ
  • ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՐԵՎԱՆ
  • Ավանեսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վաչէ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 8 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Վաչէ անունը առավել տարածված է ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վաչէ անունի համար դա Ավանեսյանն է։