Վահէ
Վահէ (Vahe)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 6 Քանակ
  • ԴԻԼԻՋԱՆ ՏԱՎՈՒՇ
  • Գասարճեան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վահէ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 6 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Վահէ անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ԴԻԼԻՋԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վահէ անունի համար դա Գասարճեանն է։