Վարդ
Վարդ (Vard)
  • 1.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 681 Քանակ
  • ՍԱՐԱԼԱՆՋ ԼՈՌԻ
  • Հովհաննիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վարդ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 681 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 1.4 բալ։ Վարդ անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ՍԱՐԱԼԱՆՋ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վարդ անունի համար դա Հովհաննիսյանն է։