Վահեն
Վահեն (Vahen)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 49 Քանակ
  • ԱՂԲԵՐՔ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վահեն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 49 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Վահեն անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԱՂԲԵՐՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վահեն անունի համար դա Հարությունյանն է։

Վահենին Նման Անուններ