Վաչեն
Վաչեն (Vachen)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 9 Քանակ
  • ԳՈՐԱՅՔ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հովսեփյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վաչեն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 9 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Վաչեն անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԳՈՐԱՅՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վաչեն անունի համար դա Հովսեփյանն է։

Վաչենին Նման Անուններ