Վահեհ
Վահեհ (Vaheh)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 4 Քանակ
  • ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՐԵՎԱՆ
  • Թահմասիյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վահեհ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 4 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Վահեհ անունը առավել տարածված է ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վահեհ անունի համար դա Թահմասիյանն է։

Վահեհին Նման Անուններ