Սուզանա
Սուզանա (Suzana)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 52 Քանակ
  • ԿՈՒՏԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Սահակյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Սուզանա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 52 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Սուզանա անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԿՈՒՏԱԿԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Սուզանա անունի համար դա Սահակյանն է։