Ռուզանա
Ռուզանա (Ruzana)
  • 0.3/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 158 Քանակ
  • ԴԱՇՏԱԴԵՄ ԼՈՌԻ
  • Կարապետյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ռուզանա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 158 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.3 բալ։ Ռուզանա անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԴԱՇՏԱԴԵՄ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ռուզանա անունի համար դա Կարապետյանն է։

Ռուզանաին Նման Անուններ