Սուսանա
Սուսանա (Susana)
  • 0.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 190 Քանակ
  • ՄԻՐԱՔ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Սուսանա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 190 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.4 բալ։ Սուսանա անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԻՐԱՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Սուսանա անունի համար դա Գրիգորյանն է։

Սուսանաին Նման Անուններ