Ռիմա
Ռիմա (Rima)
  • 16.7/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 8149 Քանակ
  • ԱՃԱՐԿՈՒՏ ՏԱՎՈՒՇ
  • Հովհաննիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ռիմա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 8149 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 16.7 բալ։ Ռիմա անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ԱՃԱՐԿՈՒՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 3.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ռիմա անունի համար դա Հովհաննիսյանն է։