Ջահան
Ջահան (Jahan)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 36 Քանակ
  • ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇ
  • Պետրոսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ջահան անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 36 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Ջահան անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ջահան անունի համար դա Պետրոսյանն է։

Ջահանին Նման Անուններ