Սահակ
Սահակ (Sahak)
  • 4.9/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 2385 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Սահակյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Սահակ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 2385 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 4.9 բալ։ Սահակ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Սահակ անունի համար դա Սահակյանն է։

Սահակին Նման Անուններ