Շահան
Շահան (Shahan)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 4 Քանակ
  • ԴԱՐԲՆԻԿ ԱՐԱՐԱՏ
  • Աբգարյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Շահան անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 4 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Շահան անունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ԴԱՐԲՆԻԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Շահան անունի համար դա Աբգարյանն է։