Յակոբ
Յակոբ (Yakob)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 33 Քանակ
  • ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՐԵՎԱՆ
  • Պոյաճեան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Յակոբ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 33 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Յակոբ անունը առավել տարածված է ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Յակոբ անունի համար դա Պոյաճեանն է։

Յակոբին Նման Անուններ