Ակոբ
Ակոբ (Akob)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 11 Քանակ
  • ԱՐՏԵՆԻ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Սեֆերյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ակոբ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 11 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Ակոբ անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԱՐՏԵՆԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ակոբ անունի համար դա Սեֆերյանն է։