Հակոպ
Հակոպ (Hakop)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 12 Քանակ
  • ՄԱՔԵՆԻՍ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Քաղկցյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Հակոպ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 12 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Հակոպ անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՔԵՆԻՍ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Հակոպ անունի համար դա Քաղկցյանն է։

Հակոպին Նման Անուններ