Լյանա
Լյանա (Lyana)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 13 Քանակ
  • ՆԻԶԱՄԻ ԱՐԱՐԱՏ
  • Միքայելյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լյանա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 13 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Լյանա անունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ՆԻԶԱՄԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լյանա անունի համար դա Միքայելյանն է։

Լյանաին Նման Անուններ